Generalforsamling

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i Hinnerup Billedskole
tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 20.00

hos Annitta Krogsgaard, Humlehaven 110, 8382 Hinnerup

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning v. formand Annitta Krogsgaard
3. Fremlæggelse af regnskab og budget v. kasserer Elsebet Østergaard
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Billedskolens mailadresse er: hinnerupbilledskole@gmail.com

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have tilmelding på hinnerupbilledskole@gmail.com

Vel mødt til dette års generalforsamling!

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Annitta Krogsgaard og Line Frøslev

Sommerbilledskole 2022

Der er nu åbnet for tilmelding til sommerbilledskolen i Hinnerup Billedskole.

Glæd dig til to farverige dage med masser af plads til fantasien!

Med udgangspunkt i genbrugsguld og spændende sager fra billedskolens gemmer, vil vi eksperimentere med både collage, tegning og skulptur, mens vi forvandler gammelt til nyt.

Vi undersøger de mange forskellige materialer og henter inspiration hos danske og internationale kunstnere der arbejder med genbrugs materialer i form af bl.a. tegning med gamle kassettebånd, ”maleri” med cowboybukser, skulpturer i papkassepap og portrætter i plastikskrot.

Se mere på siden Hold og tilmelding.

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Hinnerup billedeskole | Lavet af Partex Data ApS